IDAs Industri 4.0 pris

IDAs industri 4.0-pris er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA. Prisen uddeles som en faglig anerkendelse til en mindre eller mellemstor virksomhed, som har arbejdet med at styrke sin konkurrenceevne gennem integration af ny produktionsteknologi i form af tiltag inden for digitalisering, automatisering og AI (kunstig intelligens).

Vinderen af IDAs Industri 4.0 pris 2020 er

Svejsehuset A/S

der har formået ikke bare at trække teknologien ned i øjenhøjde, men helt ned på fabriksgulvet. På denne måde har de overkommet en af de barrierer, vi ved, der er for små og mellemstore virksomheder: Nemlig at gøre teknologien tilgængelig for alle i virksomheden.

Bedømmelseskomitéen begrundelse

Svejsehuset A/S modtager prisen for et automatiseringsprojekt, hvor de har udviklet en kollaborativ svejserobot – RO-Buddy – som er målrettet til brug i mindre og mellemstore smede- og produktionsvirksomheder.

Med projektet har de svaret på et behov i markedet om en automatiseringsløsning, som er nem at anvende og hurtig at implementere i kundens produktion. De har fra starten af sat brugeren/kunden i centrum og kombineret deres specialviden på området med et dybt kendskab til den hverdag, som maskinen/robotten skal fungere i.

Projektet har bidraget til et generelt kompetenceløft i virksomheden, ligesom det har ført til ansættelse af medarbejdere med nye kompetencer, som man ikke rådede over i forvejen. På ordresiden har løsningen åbnet døre hos nye kunder og øget omsætningen. Projektet har desuden styrket relationerne til kunderne af det nye produkt, ligesom det har styrket samarbejdet med en af virksomhedens hovedleverandører.

Svejsehuset A/S har tilgået projektet på en måde, som kan tjene til inspiration for andre SMV’er og ikke mindst bidrage til at afmystificere industri 4.0-begrebet.

Svejsehuset A/S har desuden vist, hvordan en 30 år gammel virksomhed kan udvikle nye løsninger og markeder ved at gentænke sin strategi og satse på nogle af de nye teknologier, der er en del af Industri 4.0.

Læs pressemeddelse om vinderen.

Om prisen

IDAs industri 4.0-pris har til formål at højne opmærksomhed og læring i særligt SMV-virksomheder om digitalisering og automatisering, der anses som hoveddriverne bag begrebet Industri 4.0. Prisen uddeles som en faglig anerkendelse til en virksomhed, som har arbejdet med at styrke sin konkurrenceevne gennem integration af ny produktionsteknologi i form af tiltag inden for digitalisering, automatisering og kunstig intelligens.

Prisen er ikke en produktpris, men gives for innovativ anvendelse af teknologier inden for Industri 4.0 universet.

Læs mere om prisen og vurderingskriterierne nedenfor.

De nominerede var

På konferencen præsenterede de tre kandidater deres projekt.

Prisens formål

Formålet med prisen er at højne opmærksomhed og læring i særligt SMV-virksomheder om digitalisering og automatisering, der anses som hoveddriverne bag begrebet Industri 4.0. SMV’er defineres i denne sammenhæng som virksomheder med op til 100 ansatte.

Udvælgelsen af nominerede virksomheder foretages af en bedømmelseskomité bestående af fagfolk fra virksomheder, institutioner og organisationer, som gennem deres arbejde er tæt på udviklingen i den industrielle sektor.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen bliver der lagt vægt på, at virksomheden har potentiale til – eller allerede har opnået – målbare resultater af digitaliseringen/automatiseringen.

Eksempelvis via:

  • øget indtjening
  • udvikling af nye produkter
  • adgang til nye markeder

Medarbejderperspektivet i form af inddragelse, kompetenceopbygning mv. vægter ligeledes højt i vurderingen, ligesom der lægges vægt på miljø- og klimamæssige aspekter i form af eksempelvis mindre spild, bedre energiudnyttelse m.m. Da et væsentligt formål med prisen er at udbrede viden om indførelse og brug af ny teknologi i SMV’er, er det endvidere vigtigt, at virksomheden er villig til at dele ud af sine erfaringer fra teknologi-projekterne.

Bedømmelseskomite

Alle indsendte cases blev bedømt af en komité bestående af:

  • Anders Rostgaard Birkmann, redaktionschef, Teknologiens Mediehus
  • Ane Buch, adm. direktør, SMVdanmark
  • Claus Sass Hvass, Business Director, Eltronic A/S, og formand for IDA Automation
  • Frank Faurholt, Sales Director, Siemens A/S, og formand for Dansk Automationsselskab
  • Jan Stentoft, professor, SDU
  • Peter Brønd, Senior Director, LEO Pharma A/S
  • Søren Peter Johansen, faglig leder, Teknologisk Institut