IDAs Industri 4.0 pris

IDAs industri 4.0-pris er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA. Prisen uddeles som en faglig anerkendelse til en mindre eller mellemstor virksomhed, som har arbejdet med at styrke sin konkurrenceevne gennem integration af ny produktionsteknologi i form af tiltag inden for digitalisering, automatisering og AI (kunstig intelligens).

Nominér en virksomhed

Du skal tage stilling til 14 forskellige punkter, hvis du ønsker at nominere en virksomhed til IDAs Industri 4.0 pris.

Formålet med prisen er at højne opmærksomhed og læring i særligt SMV-virksomheder om digitalisering og automatisering, der anses som hoveddriverne bag begrebet Industri 4.0. SMV’er defineres i denne sammenhæng som virksomheder med op til 100 ansatte.

Der indstilles tre virksomheder til IDAs industri 4.0-pris, hvoraf én udpeges som vinder af prisen.

Udvælgelsen af nominerede virksomheder foretages af en bedømmelseskomité bestående af fagfolk fra virksomheder, institutioner og organisationer, som gennem deres arbejde er tæt på udviklingen i den industrielle sektor.

Indstillingsproces

Der er åbent for indstilling fra 1. oktober til 30. november 2019. Herefter udvælger bedømmelseskomitéen 3 nominerede, som offentliggøres her på siden, ligesom de nominerede får direkte besked.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at virksomheden har potentiale til – eller allerede har opnået – målbare resultater af digitaliseringen/automatiseringen.

Eksempelvis via:

  • øget indtjening
  • udvikling af nye produkter
  • adgang til nye markeder

Medarbejderperspektivet i form af inddragelse, kompetenceopbygning mv. vil ligeledes vægte højt i vurderingen, ligesom der lægges vægt på miljø- og klimamæssige aspekter i form af eksempelvis mindre spild, bedre energiudnyttelse m.m. Da et væsentligt formål med prisen er at udbrede viden om indførelse og brug af ny teknologi i SMV’er, er det endvidere vigtigt, at virksomheden er villig til at dele ud af sine erfaringer fra teknologi-projekterne.

Bedømmelseskomite

Alle indsendte cases bedømmes af en komité bestående af:

  • Anders Rostgaard Birkmann, redaktionschef, Teknologiens Mediehus
  • Ane Buch, adm. direktør, SMVdanmark
  • Claus Sass Hvass, Business Director, Eltronic A/S, og formand for IDA Automation
  • Frank Faurholt, Sales Director, Siemens A/S, og formand for Dansk Automationsselskab
  • Jan Stentoft Arlbjørn, professor, SDU
  • Peter Brønd, Senior Director, LEO Pharma A/S
  • Søren Peter Johansen, faglig leder, Teknologisk Institut

Offentliggørelse af vinderen

Vinderen offentliggøres på konferencen ”Industri 4.0 – Fremtidens intelligente industri” den 30. januar 2020 i IDA, København.

I forbindelse med offentliggørelsen vises korte videoportrætter af de nominerede virksomheder, ligesom de får mulighed for at præsentere deres case på konferencen.